Plusklas IQbus

Praktijk IQbus biedt voor meer- en hoogbegaafde kinderen een particuliere plusklas aan waar kinderen uitgedaagd worden, leren doorzetten en tot het zogenaamde leren leren komen. Samen met ontwikkelingsgelijken komen kinderen uit groep 2 elke woensdagochtend naar basisschool Het Kompas aan Flevoweg 73 in Harderwijk. Hier worden zij de hele ochtend uitgedaagd met verschillende opdrachten. Plusklas IQbus geeft toegang aan meer- en hoogbegaafde kinderen uit de regio Harderwijk en omgeving.

Algemene informatie

Voor wie?

Voor kinderen uit groep 2, 3 of 4 die meer- of hoogbegaafd zijn.

Toelatingseisen

  • kinderen moeten kunnen functioneren in een groep;
  • een onderzoek waarin beschreven staat dat het kind gebaat is bij uitdagend onderwijs; of
  • een onderzoek middels het digitaal handelingsprotocol voor hoogbegaafden (Sidi 3 of DHH) met als eindconclusie een begaafde leerling; en
  • schriftelijke motivatie door school waaruit blijkt dat het kind meer nodig heeft dan de reguliere lesstof biedt. De leerkracht vermeldt hierin welke interventies al eerder zijn gepleegd en wat hiervan de uitwerking is.

Inhoud van plusklas IQbus

  • verschillende denk- en strategiespellen;
  • aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • uitdagende opdrachten;
  • uitdagende projecten;
  • filosofie.

Welke dagdeel per week?

Plusklas IQbus komt elke woensdagochtend samen in basisschool Het Kompas aan Flevoweg 73 te Harderwijk.

Tarieven plusklas IQbus

De kosten voor de plusklas zijn € 80,- per maand, voor de duur van 10 maanden. In de maanden juli en augustus hoeft er niet te worden betaald.

Aanmeldingsprocedure

Wanneer school en ouders graag zien dat er een kind deelneemt aan plusklas IQbus vullen ouders het aanmeldingsformulier in. School ondertekent eveneens een overeenkomst waarin onder andere vermeld staat dat school toestemming geeft om het kind op de woensdagochtend te laten deelnemen aan plusklas IQbus. Deze formulieren, samen met het onderzoeksverslag/Sidi 3/DHH of de schriftelijke motivatie, stuurt u op naar Praktijk IQbus.

Daarna volgt er een intakegesprek en wordt gekeken of er overgegaan wordt tot definitieve plaatsing.