Peuterplusgroep IQbus

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan bovengemiddeld intelligente kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de omgeving waarin een kind opgroeit enorm belangrijk is voor de juiste ontwikkeling van een kind. Wanneer de omgeving op vroege leeftijd niet aansluit bij de capaciteiten van het kind, kan dit onderpresteren als gevolg hebben. Onderpresteren wordt gedefinieerd als het falen in het omzetten van uitzonderlijke capaciteiten in uitzonderlijke prestaties. Onderpresteren kan voorkomen wanneer een kind niet voldoende uitdaging krijgt in zijn directe omgeving, met als gevolg dat een kind niet meer gemotiveerd is om zich in te zetten op een later moment waarop hij wel in contact komt met een uitdagende omgeving. Om die reden is het zo ontzettend belangrijk dat er zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Praktijk IQbus wil tegemoet komen aan de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong en biedt voor de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong een peuterplusgroep aan.

Voor wie is Peuterplusgroep IQbus bedoeld?

Peuterplusgroep IQbus is geschikt voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd van 2-4 jaar.

Doelstelling van peuterplusgroep IQbus

In de peuterplusgroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. Peuterplusgroep IQbus wil voorkomen dat de peuter met een voorsprong vastloopt op de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf en groep 1. Het voorkomen van onderpresteren en onderduiken van de peuter staat centraal.

De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Talentontwikkeling is een sleutelwoord bij Peuterplusgroep IQbus.

Een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong leert, denkt en doet anders dan zijn leeftijdsgenoten.

Kenmerken peuter met een ontwikkelingsvoorsprong:

 • heeft een levendige fantasie en denkbeeldige vriendjes;
 • heeft een grote woordenschat en spreekt in goede zinnen;
 • heeft veel energie;
 • is ondernemend;
 • heeft de neiging om met oudere kinderen te spelen;
 • begrijpt woordgrapjes en maakt zelf grapjes;
 • is gevoelig (op zintuiglijk en emotioneel gebied);
 • heeft een goed geheugen;
 • heeft interesse in getallen en hoeveelheden en heeft getalbegrip;
 • heeft interesse in letters en kan mogelijk al wat letters herkennen of woorden lezen;
 • is nieuwsgierig en stelt vragen (waarom vragen en kan doorvragen);
 • is betrokken bij anderen en kan medelijden hebben;
 • kent de kleuren en kan ze benoemen;
 • kent verschillende begrippen en kan ze toepassen (achter de stoel, onder de stoel, hoog-laag);
 • is zelfstandig en wil veel dingen zelf doen;
 • stelt levensvragen en denkt na over levensbeschouwelijke zaken;
 • is bezig met leren lezen en schrijven;
 • is kritisch naar anderen toe (ook naar volwassenen);
 • kan moeilijke puzzels maken.

Welke dagdeel per week?

Peuterplusgroep IQbus komt elke dinsdagochtend van 09.15-11.45 uur samen in basisschool DOK19 aan de Flevoweg 73 in Harderwijk.

Tarieven Peuterplusgroep IQbus

Voor het deelnemen aan Peuterplusgroep IQbus wordt een bedrag van € 87,50 per dagdeel, per maand berekend.

Registratie KDV Peuterplusgroep IQbus

Op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is Peuterplusgroep IQbus onderzocht en geregistreerd. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze rapportage (Definitief rapport KDV Peuterplusgroep IQbus).

KDV = Kinderdagverblijf

Pedagogisch werkplan

Zie hier het pedagogisch werkplan, inclusief klachtenregeling.