Wetenschappelijk bewijs LEREN LEREN Methode

Van Kesteren MT, Fernandez G, Norris DG, Hermans EJ (2010) Persistent schema-dependent hippocampal-neocortical connectivity during memory encoding and postencoding rest in humans. Proc. Natl Acad Sci USA 107:7550-7555

Van Kesteren MT, Rijpkema M, Ruiter DJ, Fernandez G (2010) Retrieval of associative information congruent with prior knowledge is related to increased medial prefrontal aactivity and connectivity. JNeurosci 30: 15888-15894

Leren door congruentie
Uit recent onderzoek blijkt dat de hersenen informatie die aansluit bij wat we al weten (congruente informatie) op een andere manier verwerken dan informatie die geheel nieuw voor ons is (incongruente informatie). Nieuwe informatie wordt makkelijker onthouden als deze verband houdt met iets wat we al weten (congruente informatie). Er is behalve het hippocampussysteem (dat voornamelijk door herhaling informatie naar de neocortex overbrengt, zodat het in het langetermijngeheugen terecht komt) nog een ander hersengebied betrokken bij het verwerken van congruente informatie: de mediale prefrontale cortex (MPC). De MPC detecteert in hoeverre nieuwe informatie congruent is met reeds aanwezige kennis. Op basis daarvan slaat het de informatie op. Als er congruente nieuwe informatie wordt verwerkt, remt de MPC de encodering via het tragere hippocampussysteem, maar bevordert de integratie in een reeds bestaand netwerk van onderling verbonden representaties in de neocortex. Als de MPC geen congruentie detecteert, komt dit hersengebied niet in actie en moet er via het hippocampussysteem een geheel nieuw geheugenspoor gevormd worden dat eerst herhaaldelijk ‘afgespeeld’ moet worden voordat de neocortex het uiteindelijk integreert. Associaties leggen een relatie met de voorkennis en versnellen het proces om informatie in de neocortex en het langetermijngeheugen te krijgen om zo in het bewustzijn te kunnen worden teruggeroepen.

De LEREN LEREN Methode werkt met de talenten van het visuele leersysteem (beelddenken). Door het gebruik van associaties, beeld en taal, integratie met het eigen lichaam en inzicht en doorzicht, wordt lesstof sneller en effectiever naar het lange termijngeheugen gebracht.

In een drietal onderzoeken op 5 scholen in Nederland, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en verspreid over een periode van twee jaar, kwam naar voren dat de technieken van de LEREN LEREN Methode (Kleurmethode en Conceptmap) effectief zijn op het gebied van leren en tekstbegrip boven de al geboden, reguliere begeleiding en dus ook boven de bestaande methodes op dit gebied in scholen aanwezig zijn.

Er was een verbetering van gemiddeld 46,9% te zien op het gebied van leren/onthouden en van 50% op het gebied van tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst).

De LEREN LEREN Methode sluit aan bij zowel het oorspronkelijke visuele leersysteem van mensen (beelddenken) als bij het aangeleerde talige leersysteem (taaldenken). Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de breincapaciteiten.