Diensten

U kunt de expertise van praktijk IQbus inzetten voor:

 • vermoeden van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en beelddenken;
 • begeleiding van het kind door onder andere:
  • het voeren van kindgesprekken;
  • spelbegeleiding;
  • verbeteren schoolprestaties (onderpresteerders);
  • verminderen faalangst;
  • werkgeheugen-, mindset-, strategietraining en/of cognitieve gedragstraining;
  • verbeteren van de executieve functies;
  • leren omgaan met hooggevoeligheid.
 • begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s) door onder andere:
  • ondersteuning in het opvoedingsproces;
  • ondersteuning in de omgang met school.
 • begeleiding scholen op het gebied van hoogbegaafdheid door onder andere:
  • het ontwikkelen van een beleidsplan hoogbegaafdheid;
  • klassenobservatie;
  • ondersteuning leerkrachten die kinderen met talent in de groep hebben;
  • zogenaamd ‘spreekuur’, waarin kinderen met talent besproken kunnen worden;
  • opzetten plusklas (binnen de school, een samenwerkingsverband of particulier);
  • materialen-advies.
 • geven van workshops/cursussen/ouderavonden, voorbeelden van mogelijke onderwerpen:
  • kenmerken van (hoog)begaafdheid;
  • kenmerken van hooggevoeligheid;
  • versnellen en verrijken;
  • inzetten van verrijkingsmateriaal;
  • kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.