Begeleiding CCNV Harderwijk

Van (hoog)begaafde leerlingen wordt gedacht en verwacht dat ze goed en snel kunnen leren en dat er in hun schoolcarrière weinig tot geen problemen zullen optreden. Helaas is dit maar bij een zesde deel van de (hoog)begaafde leerlingen het geval.

Problemen die (hoog)begaafde kinderen kunnen ervaren zijn bijvoorbeeld geringe leermotivatie, weinig studievaardigheden, faalangst, anders-zijn, hooggevoeligheid en onderpresteren.

Praktijk IQbus is gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid en leermotivatie (mindset) en helpt (hoog)begaafde kinderen tijdens individuele sessies.

Speciaal voor leerlingen van het Christelijk College Nassau Veluwe is het mogelijk om wekelijks door Praktijk IQbus begeleid te worden. Voordeel hiervan is dat de begeleiding plaatsvindt in een speciale ruimte die aan Praktijk IQbus beschikbaar wordt gesteld op de school.

Voor meer informatie hoe deze begeleiding eruit kan zien verwijs ik u naar deze folder (Folder CCNV).